Lyse

Et konsern innen energi og fiberbasert bredbånd, og er ledende på det norske markedet innen fiberoptisk bredbånd. Tilbyr flere løsninger for smarthus og smarte automatiske strømmålere.

ESmart Systems

Utvikler og leverer IT-løsninger for håndtering av elektrisk kraft, basert på kunstig intelligens som analyserer store datamengder fra flere kilder, som smarte strømmålere, nettilkoblet elektrisk utstyr, værdata, trafikkdata og sosiale medier.

Westcontrol

Et systemhus som utvikler og produserer høykvalitets, elektronikkbaserte løsninger. Har blant annet utviklet gatewayen som er plattform for Lyses smarthustjenester.

Zaptec

Har utviklet en fullisolert galvanisk transformator ned i så liten størrelse at den kan integreres i en ladekabel til en elbil. Transformatoren har flere bruksområder, for eksempel innen energi og romfartsindustri. Gjør, i egne ord, kraftindustrien digital og intelligent.

Fara

Den ledende norske leverandøren av IT-løsninger og relaterte tjenester til offentlig transport-sektoren. Har blant annet systemer for automatiske billettløsninger, flåteoperasjoner, trafikkstyring og sanntids passasjerinformasjon.

Numascale

Leverer software-systemer for analyse av big data. Får all hukommelsen i en masse servernoder til å se ut som ett eneste stort minneområde.

Future Home

Har utviklet en løsning som lar deg kontrollere hundrevis av smarte enheter gjennom sin Smart Hub gateway. Gir kontroll over elektronikken i hjemmet fra en enkel applikasjon.

Nordic Smart Building

Leverer løsninger for drift av bygg og byggporteføljer. Løsningene reduserer energiforbruk og økes brukeropplevelsen på bygget. Løsningene er basert på egenutviklet software og komponenter. Selskapet er et samarbeid mellom IT-selskapet F5 IT og entreprenøren ApplyTB.