1/11 Utviklingen av infrastruktur i Nordområdene for søk og redning

2/11 Forbedring av miljørisikomodeller og langsiktig miljøovervåkning

3/11 Deteksjon og overvåkning av ulykkesutslipp i vann og i isfylte farvann

4/11 Prediksjon, deteksjon og overvåkning av isutvikling og -drift

5/11 Håndtering av is og isfjell for å minske belastning på installasjonen

6/11 Boring av avlastningsbrønner samme sesong, eller fullgode alternativer

7/11 Videreutvikling av modeller for å tåle mer påvirkning av is

8/11 Teknologi for rømning, evakuering og redning i isforhold

9/11 Forbedring av oljevernsteknologier for å takle is og ising

10/11 Personlig verne- og beredskapsutstyr for arktiske forhold

11/11 Vinterisering av installasjoner og utstyr